Steel PROFI, sadarbībā ar Latelectrics, uzsāk prototipa izpēti un izstrādi

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

​ Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “Steel PROFI” sadarbībā ar SIA “Latelectrics” 2020. gada 1.decembrī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.8 “Maza un vidēja izmēra pašattīroša dūmgāzu elektrostatiskās attīrīšanas filtra procesa izpēte un prototipa izveidošana” īstenošanu.

​ Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izveidot kompaktu un efektīvu filtrācijas sistēmu industriāli radītām dūmgāzēm, izmantojot elektrostatiskas principus. Filtru paredzēts projektēt tā, lai elektrostatiski lādētās virsmas nepārtraukti pašattīrītos, tādējādi uzturot augstu filtrācijas efektivitāti un samazinātu nepieciešamību veikt uzturēšanas un apkalpošanas servisu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.decembrim. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 227 568,00 apmērā, tai skaitā EUR 136 540,80 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.